Peter Penz, Výrobný riaditeľ Vossloh Kiepe Ges.m.b.H.
22.9.2015
 
Po viac ako sedemročnej spolupráci v dodávkach elektrotechnických a klimatizačných komponentov, jednotiek a celých zariadení pre firmu Vossloh Kiepe Rakúsko, môžeme potvrdiť, že poskytované služby plne uspokojujú potreby našej spoločnosti ako aj potreby našich zákazníkov.
Obzvlášť oceňujeme flexibilitu v paralelnej realizácii rôznych produktov, ale tiež možnosť akceptovania urgentných objednávok a dodávky výrobkov i sprievodnej dokumentácie vo veľmi krátkom čase.
Okrem toho hodnotíme spoločnosť Brema Sk ako spoľahlivého partnera, ktorý rýchlo a efektívne reaguje na špecifické požiadavky zákazníka, prípadné zmeny a odchýlky v projektoch a tým je jeho schopnosť dodávať trvalo zabezpečená.
 
  
Susanne Lossgott, Vossloh Kiepe Ges.m.b.H.
10.3.2016
 
Ako súčasť nášho hodnotenia dodávateľov bola firma Brema SK podrobená dôkladnému hodnoteniu podľa štandardu ISO 9001 a ISO 14001.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe týchto hlavných kritérií:
 
1.) Systém riadenia
2.) Zabezpečenie kvality
3.) Spoľahlivosť dodávok
4.) Náklady v porovnaní s konkurenciou
5.) Kvalita výrobku
6.) Podpora
7.) Pomoc pri realizácii
 
Po analýze tohto hodnotiaceho obdobia Vaša spoločnosť dosiahla v súvislosti s hodnotenými kritériami celkovú úroveň výkonnosti 91,1% a je v súčasnej dobe u firmy Vossloh Kiepe GmbH zaradená ako Dodávateľ A.


 

Ed Davies, Riaditeľ RedDOT Europe
28.10.2015
 
Kľúčové body k firme Brema SK
Naozaj pôsobivá prevádzka s vysokou úrovňou personálu, zariadení a infraštruktúry.
V čase mojej návštevy prebiehala v dielni montáž, inštalácia a skúšanie klimatizačných jednotiek pre firmy Noske Kaeser, Konvekta a Vossloh Kiepe. Všetky hore uvedené činnosti boli nad úrovňou našich súčasných zručností.
V dlhodobom horizonte, ponúkajú partnerstvo s RedDOT a dobrú lokalitu na umiestnenie vo východnej Európe / Rusku. Ponúkajú: zručnosti, schopnosti, dostatok priestoru a túžbu rásť.


 

Dodávateľský audit 12.6.- 13.6.2013
Audit bol vykonaný v otvorenej atmosfére. Audítori mali prístup k všetkým požadovaným oblastiam, zariadeniam a dokumentom.
Výrobné plochy sú štruktúrované tokom materiálu a robia čistý a usporiadaný dojem.
Pozoruhodný je rozsah, štruktúrovaná povaha a hĺbka normatívnej a dokladovej dokumentácie v celej oblasti, ktorá je predmetom auditu.
 
 

 
Dodávateľský audit 26.01.16 - 27.01.16
 
Zariadenia: stav a stupeň modernizácie?
Odpovedá technické vybavenia našim požiadavkám? Základné vybavenie pre naše produkty je k dispozícii
Odpovedá veková štruktúra a údržba výrobných zariadení našim požiadavkám? Skontrolované a zdokumentované
 
Infraštruktúra: Budova a materiálový tok?
Odpovedá infraštruktúra firmy s našimi požiadavkami? Čistá a podľa podskupín rozdelená výroba
Sú výrobné miesta dobre štruktúrované a čisto zariadené? Veľmi dobre vybavená skúšobňa
 
Personál spracovanie objednávok a výroba: Schopnosti?
Odpovedajú obchodné a technické zručnosti pracovníkov našim očakávaniam? Stabilný a kvalifikovaný personál, fungujúce plánovanie kapacity
 
Personál inžiniering a skúšanie: Schopnosti?
Sú k dispozícii inžinierske a skúšobné kompetencie? Skúšobné kompetencie sú veľmi dobré, systém pre zmeny a prípravu práce je k dispozícii
 
Know How?
Existujú vo firme špeciálne znalosti? Existujúce produkty sú presne porovnateľné so STADLERom. Požiadavky a nároky terajších zákazníkov (Vossloh Kiepe) sú veľmi vysoké.
Sú procesy definované a zdokumentované? Procesy sú definované, dokumentované a vysledovateľné.
Výrobné procesy stabilné a zvládnuté.
 
Skúšobné protokoly / Záznamy o nameraných hodnotách?
Dostupnosť osvedčení o skúšaní / Záznamy o nameraných hodnotách: Sú k dispozícii
· Vstupná kontrola? Vykonávaná podľa pracovných inštrukcií
· Vo výrobnej oblasti? Vedú sa záznamy v skúšobných protokoloch
· Záverečné testovanie / záverečné testovanie vo výrobe? Prebieha analógové a digitálne skúšanie
 
Meracie zariadenia - kalibrácia?
Sú meradlá a meracie zariadenia systematicky kalibrované a udržiavané? Splnené
 
Odchýlky?
Sú vadné materiály a komponenty označené a vytriedené a nielen jednoducho dodané bez predchádzajúcej konzultácie do Stadler Rail? Splnené
Je zavedený systém hlásenia odchýlok pre produkty nevyhovujúce špecifikácii? Splnené
 
Zmeny?
Je garantované, že budú použité len aktuálne pracovné inštrukcie a špecifikácie?
Je zavedený zmenový proces resp. design & zmenový proces?
Splnené. Veľmi dobrá správa dokumentov technickým oddelením.