Špičková kvalita a jej dlhodobé zabezpečenie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky našich zákazníkov. Preto otázke kvality venujeme najvyššiu pozornosť.

Zabezpečuje ju hlavne: ISO
  • prísna vstupná kontrola
  • kvalifikovaný a zaškolený personál
  • medzioperačná kontrola
  • 100%-ná výstupná kontrola a automatizované testovanie

Všetky naše výrobky sú 100% kontrolované, nastavené a testované pod napätím. Kontrola zapojenia riadiacich obvodov a kabeláže prebieha na testovacom pracovisku Adaptronic. Tento systém, ktorý sa používa aj v leteckej doprave, vykoná niekoľko stoviek automatizovaných krížových meraní a tým vylúči akúkoľvek chybu v zapojení či použitie nesprávnych prvkov.
Na všetky u nás vyrobené produkty poskytujeme záruku 3 roky.

Rovnakú pozornosť venujeme výberu a nepretržitému školeniu personálu. Len kvalifikovaní a kompetentní zamestnanci spolu s kvalitným technologickým vybavením sú zárukou dlhodobej kvality.

 

 
Sme držiteľmi týchto certifikátov: