Už viac ako 12 rokov vyrábame celý sortiment nízkonapäťových rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka.
Poskytujeme individuálne riešenie a komplexný prístup, ktorý  zahŕňa návrh riešenia, spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie, výroba a odskúšanie rozvádzačov a následné vydanie certifikátu o zhode. V prípade požiadavky aj montáž a oživenie na mieste.
Používame najkvalitnejšie materiály a pracujeme len s overenými komponentmi svetových značiek.
Garantujeme najvyššiu kvalitu, záručný aj pozáručný servis, na naše výrobky poskytujeme záruku až 3 roky.
  

Technologické rozvádzače 

Technologické rozvádzače sú využívané na napájanie, istenie a riadenie rôznych technologických zariadení, ich ovládanie, reguláciu prípadne meranie požadovaných veličín. Môžu byť samostatné, alebo súčasťou ovládaného zariadenia.
 
·         Rozvádzače pre riadenie výrobných liniek
·         Rozvádzače pre výrobné zariadenia a stroje
·         Rozvodné skrine
·         Rozvádzače pre riadenie čerpadiel
·         Riadiace panely
·         Ovládacie pulty
·         Rozvádzače s požiarnou odolnosťou
·         Záskokové automaty
·         Rozvádzače pre fotovoltaické elektrárne
 
 
 
 

Rozvádzače pre polyfunkčné objekty

Všetky typy rozvádzačov  pre napätia do 1 000V AC (1 500V DC), prúdy do 4 000A a skratovú odolnosť do 75kA.
 
·         Hlavné distribučné rozvádzače
·         Podružné rozvádzače
·         Elektromerové rozvádzače 
·         Staveniskové rozvádzače
·         Rozvodnice NN
·         Rozvádzače na inteligentnú inštaláciu
·         Kompenzačné rozvádzače
·         Zásuvkové a svetelné rozvádzače
·         Zbernicové prepojovacie mosty
 
 
 

 

Rozvádzače pre námorné lode

 

Riadiace panely pre koľajové vozidlá

 

Domové a bytové rozvádzače

 Domové a bytové rozvádzače sa používajú v súkromných objektoch, domoch a bytoch na zabezpečenie merania, istenia a spínania svetelných a zásuvkových obvodov. 
Okrem tých základných vyrábame aj rozvádzače na inteligentnú inštaláciu, ktorá zabezpečí „automatické“ fungovanie všetkých systémov v dome
 
·         Štandardné inštalačné rozvádzače
·         Rozvádzače pre inteligentné inštalácie v rodinných domoch
·         Elektromerové rozvádzače
·         Staveniskové rozvádzače

 

Rozvádzače do vagónov pre firmu
Stadler Altenrhein